Teraz jest 10 grudnia 2023, o 17:38


Regulamin działu


Zarząd KPZBS informuje, że nie ponosi odpowiedzialności i w żaden sposób nie ingeruje w treść wypowiedzi umieszczanych przez użytkowników na Forum.
Zastrzega sobie jedynie prawo do usuwania, w ciągu 24 godzin, listów o treści reklamowej, sprzecznej z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej
czy też propagujących przemoc oraz treści powszechnie uznanych za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety.

Przypominamy, że osoby zamieszczające opinie, o których mowa powyżej, mogą ponieść za ich treść odpowiedzialność karną lub cywilną.Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 82 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Następna strona
 WZD na poważnie. 
Autor Wiadomość
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 5 września 2008, o 20:54
Posty: 505
Lokalizacja: Bydgoszcz
Post Re: WZD na poważnie.
justgra napisał(a):
30 osób to mała reprezentacja ze 111 składkowiczów?

W systemie cezara widnieje ponad 200 zawodników Ty piszesz o 111 z opłaconą składką. Czy to znaczy że przez wadliwy statut straciliśmy 90 zawodników czyli 30 delegatów?
Ogółem mieliśmy prawie 350 zawodników. Poprzez brak aktywności zarządu straciliśmy sporo wartościowych ludzi. Czy cowid może to usprawiedliwić? Twierdzę że nie.
Cóż gdy głównym celem mojego kontrkandydata który obecnie jest V-ce prezesem , szefem wydziału gier oraz szefem komisji sędziowskiej jest zrobienie inwentaryzacji sprzętu po wyborach to już się martwię bardzo o przyszłość naszego Związku. Inwentaryzacja sprzętu powinna być obowiązkiem każdego zarządu minimum raz w roku a nie raz na kadencję
Zajmie się również zlikwidowanie starej strony internetowej razem z forum to martwię się jeszcze mocniej.
Może dojdzie do wniosku że warto wyrzucić też tego co się odważył na kandydowanie aby zamontować demokrację w KPZBS .
Obecnie kontrkandydat milczy. Może jednak doczekam się konstruktywnych odpowiedzi.

_________________
Gra w brydża to nie walka na śmierć i życie.Brydż to przyjemność bycia w miłym towarzystwie


27 kwietnia 2021, o 17:35
Zobacz profil Wyślij e-mail WWW
użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 25 lutego 2010, o 21:48
Posty: 800
Post Re: WZD na poważnie.
Michał Dolny napisał(a):
Zajmie się również zlikwidowanie starej strony internetowej razem z forum to martwię się jeszcze mocniej.

Zlikwidować Twojej strony, pewnie nawet on nie będzie mógł. Co najwyżej postawi nową oficjalną stronę K-P OZBS.

Ufam jednak, że wytrwasz (o ile ten czarny scenariusz by się ziścił) i Twoja/Nasza strona będzie działała nadal. Nie damy zamordować Forum!!! Pozostanie ono ostoją demokracji.

_________________
Pozdr.
T.


28 kwietnia 2021, o 09:26
Zobacz profil Wyślij e-mail
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 5 września 2008, o 20:54
Posty: 505
Lokalizacja: Bydgoszcz
Post Re: WZD na poważnie.
[quote="eltomek"][quote="Michał Dolny"]
Zajmie się również zlikwidowanie starej strony internetowej razem z forum to martwię się jeszcze mocniej.

Mam nadzieję Tomaszu że jako najwytrwalszy pisarz na naszym forum dasz się przekonać do funkcji administratora forum. Adam Wujków wyraził zgodę na moderatora i osobę wdrażającą problemy brydżowe więc Tobie pozostanie moderowanie odpowiedzialności za słowo. Liczę na współpracę .Pozdrawiam.

_________________
Gra w brydża to nie walka na śmierć i życie.Brydż to przyjemność bycia w miłym towarzystwie


28 kwietnia 2021, o 09:35
Zobacz profil Wyślij e-mail WWW
użytkownik

Dołączył(a): 10 kwietnia 2009, o 18:11
Posty: 273
Post Re: WZD na poważnie.
justgra napisał(a):
Listy nie ma i nie będzie!!! Nigdy nie publikowaliśmy list kandydatów. Osobną kwestią jest po co komu ta lista???


Dzień dobry

Nie wiem po co ta lista, mi jest niepotrzebna :) .
Zastanawia mnie do czego taka lista jest potrzebna PZBS
https://www.pzbs.pl/component/content/a ... 73?start=1

Moim zdaniem KPZBS powinien podążać ścieżką PZBS
ale może nie mam racji

Pozdrowienia

Jarek


28 kwietnia 2021, o 14:44
Zobacz profil Wyślij e-mail
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 5 września 2008, o 20:54
Posty: 505
Lokalizacja: Bydgoszcz
Post Re: WZD na poważnie.
majraj napisał(a):
justgra napisał(a):
Moim zdaniem KPZBS powinien podążać ścieżką PZBS
ale może nie mam racji
Pozdrowienia
Jarek

Też tak uważam.
Lista delegatów na stronie PZBS istnieje i każdy może w nią zajrzeć.
https://www.pzbs.pl/component/content/article/6073?start=1
Lista zapełnia się w szybkim tempie i mam nadzieję powiększy się o 4 delegatów z KPZBSu. Dziwię się dlaczego nasz zarząd tak bardzo upiera się nie publikować naszej listy?
Wygląda na to jak w sławnym filmie
"nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobi?
https://www.youtube.com/watch?v=2zJFhdZ6Ox4

_________________
Gra w brydża to nie walka na śmierć i życie.Brydż to przyjemność bycia w miłym towarzystwie


29 kwietnia 2021, o 21:22
Zobacz profil Wyślij e-mail WWW
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 5 września 2008, o 20:54
Posty: 505
Lokalizacja: Bydgoszcz
Post Re: WZD na poważnie.
Z przyjemnością informuję że Klub Brydżowy DOL-BY został zgłoszony do rejestru Stowarzyszeń

Regulamin stowarzyszenia zwykłego Klub Brydżowy DOL-BY
I. Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Brydżowy DOL-BY i zwane jest dalej Stowarzyszeniem.

§ 2

Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 3

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

§ 4

1. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

2.Stowarzyszenie nie posiada osobowości prawnej.

§ 5

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.

§ 6

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bydgoszcz

II. Cel i środki działania

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest :
1) Propagowanie brydża sportowego, szczególnie wśród młodzieży szkolnej i akademickiej.
2) Uzyskiwanie jak najlepszych wyników sportowych w młodzieżowych rozgrywkach brydża sportowego organizowanych w Polsce oraz za granicą.
3) Uczestniczenie w imprezach brydżowych .
4) Upowszechnianie wiedzy o dyscyplinie brydż sportowy wśród ogółu społeczności.

§ 8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) organizacja szkoleń i treningów brydża sportowego,
2) organizacja obozów i wyjazdów szkoleniowych,
3) wspomaganie uczestnictwa zawodników w rozgrywkach ligowych, turniejach brydżowych i innych zawodach,
4) organizowanie zawodów brydża sportowego,
5) prowadzenie działalności informacyjnej na temat brydża sportowego,


III. Członkostwo

§ 9

1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która zadeklaruje gotowość działania na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia określonych w § 7 niniejszego Regulaminu.
2. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Przedstawicielowi przez wstępującego do Stowarzyszenia pisemnej deklaracji członkowskiej.
3. Ustanie członkostwa następuje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, złożonej Przedstawicielowi na piśmie,
2) śmierci,
3) pozbawienia praw publicznych,
4) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
5) wykluczenia, w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków, z powodu:
a) nieprzestrzegania przepisów Regulaminu,
b)działania na szkodę Stowarzyszenia.
4. Przedstawiciel, w terminie 30 dni od daty podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 3 pkt 5, ma obowiązek doręczyć jej odpis osobie, której uchwała dotyczy.
5. Uchwała Walnego Zebrania Członków w przedmiocie wykluczenia Członka Stowarzyszenia jest ostateczna.

IV. Władze Stowarzyszenia

§ 10

Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków, zwane w dalszych przepisach Regulaminu Walnym Zebraniem,
2) Przedstawiciel.

§ 11

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Przedstawiciela co najmniej raz na rok, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane w każdym czasie.
5. Przedstawiciel powiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania o miejscu, porządku obrad oraz pierwszym i drugim terminie posiedzenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Przedstawiciel:
1) z własnej inicjatywy,
2) na pisemny, uzasadniony wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku
1/3 członków Stowarzyszenia.
8. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla rozpatrzenia których zostało zwołanie.
9. Uchwały Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,
w pierwszym terminie – przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków, w drugim terminie (wyznaczonym nie wcześniej niż pół godziny po pierwszym terminie) – bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.
10. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1) uchwalanie Regulaminu i jego zmian,
2) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
3) uchwalanie głównych kierunków i programów działaniu Stowarzyszenia,
4) wybór Przedstawiciela,
5) przyjmowanie oraz wykluczanie członków Stowarzyszenia,
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych Stowarzyszenia,
7) określanie wysokości składki członkowskiej oraz trybu jej uiszczania,
8) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.

§ 12

1. Stowarzyszenie reprezentuje Przedstawiciel.
2. Przedstawiciel Stowarzyszenia jest wybierany przez Walne Zebranie spośród członków Stowarzyszenia, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.
3. Wygaśnięcie mandatu Przedstawiciela następuje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z funkcji, złożonej na piśmie Walnemu Zebraniu,
2) śmierci,
3) pozbawienia praw publicznych,
4) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
5) odwołania z funkcji przez Walne Zebranie w trybie określonym w § 11 ust. 9.
4. Do kompetencji Przedstawiciela należy:
1) realizowanie celów Stowarzyszenia,
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
3) realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
4) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
5) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania,
6) zwoływanie Walnych Zebrań,
7) sporządzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych Stowarzyszenia i przedstawianie ich Walnemu Zebraniu do zatwierdzenia.
V. Majątek stowarzyszenia
§ 13
1. Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
VI. Postanowienia końcowe
§ 14
1.Stowarzyszenie może zostać rozwiązane uchwałą Walnego Zebrania.
2.W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje w drodze uchwały likwidatora.
3.Uchwałę o zmianie Regulaminu lub uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia i uchwałę o powołaniu likwidatora podejmuje Walne Zebranie w trybie określonym w § 11 ust. 9 Regulaminu.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Zapraszam serdecznie do przystąpienia do naszego Klubu wszystkich chętnych do gry w Brydża Sportowego


Justynko i Przemku dziękuję wam za zmobilizowanie mnie do konkretnych działań.
Klub Brydżowy DOL-BY który działał przy przedsiębiorstwie DOL-BY został tym samym utrzymany w ramach ustawy o stowarzyszeniach

_________________
Gra w brydża to nie walka na śmierć i życie.Brydż to przyjemność bycia w miłym towarzystwie


30 kwietnia 2021, o 17:19
Zobacz profil Wyślij e-mail WWW
użytkownik

Dołączył(a): 19 listopada 2009, o 20:37
Posty: 772
Post Re: WZD na poważnie.
Tak bardziej na poważnie
przewiduję kłopoty z logowaniem się delegatów , tak że te 15 minut na kworum ,,,,może być nie wystarczające
M


1 maja 2021, o 13:06
Zobacz profil Wyślij e-mail
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 5 września 2008, o 20:54
Posty: 505
Lokalizacja: Bydgoszcz
Post Re: WZD na poważnie.
mietek napisał(a):
Tak bardziej na poważnie
przewiduję kłopoty z logowaniem się delegatów , tak że te 15 minut na kworum ,,,,może być nie wystarczające
M

1.Jestem podobnego zdania więc niech Przewodniczący KR zawnioskuje o wydłużenie terminu uzyskania drugiego zebrania bez kworum do 30 minut.
2.Mam również pytanie jaki jest program do dokonywania głosowania ?
3.Pytam również o pkt 6 par 3 programu.
Przed wyborem członków Zarządu oraz przed wyborem członków Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie podejmuje decyzję o liczbie powoływanych członków tych organów.
czy wolno zmieniać liczbę określoną statutem bez zmiany statutu?
4 Sugeruję ujednolicić w regulaminie WZD użytych sformułowań Raz jest Walne Zebranie Delegatów w innym miejscu Walne Zgromadzenie Delegatów. Proszę o używanie jednego właściwego sformułowania.

_________________
Gra w brydża to nie walka na śmierć i życie.Brydż to przyjemność bycia w miłym towarzystwie


1 maja 2021, o 14:11
Zobacz profil Wyślij e-mail WWW
użytkownik

Dołączył(a): 24 marca 2011, o 15:56
Posty: 31
Post Re: WZD na poważnie.
Całe szczęście że nie jestem delegatem. Po co? I nie chcę rozwijać tej myśli. Zróbcie losowanie monetą. Orzeł albo reszka. wszystko inne moim zdaniem, to o kant d... . Przepraszam jeśli kogoś uraziłem. Pozdrawiam. Michał Włoszek


2 maja 2021, o 18:32
Zobacz profil Wyślij e-mail
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 5 września 2008, o 20:54
Posty: 505
Lokalizacja: Bydgoszcz
Post Re: WZD na poważnie.
Bardzo martwi mnie postępowanie obecnego zarządu pod kierownictwem Justyny.
Z uporem godnym lepszej sprawy uniemożliwia wszystkim otrzymanie listy delegatów. Tym bardziej że wie że chciałbym oprzeć skład zarządu na osobach które obecnie chcą działać. Nie wiem czym zasłużyłem sobie na takie traktowanie. Tym bardziej że obecna prezes nie wykonała podstawowego działania zarządu czyli wykonania w terminie czyli w 2020 roku Walnego Zgromadzenia Delegatów.
Mam nadzieję że jestem delegatem? Gdyż nie wiem tego na 2 dni przed WZD

_________________
Gra w brydża to nie walka na śmierć i życie.Brydż to przyjemność bycia w miłym towarzystwie


3 maja 2021, o 06:42
Zobacz profil Wyślij e-mail WWW
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 82 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Następna strona


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zalogowanych użytkowników i 1 gość


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Skocz do:  
cron
Powered by phpBB © phpBB Group.
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forums/DivisionCore.
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL